DOKUMENTY SZKOLNE

 

Wszelkie działania w szkole muszą mieć charakter planowy i usystematyzowany. Działania muszą być przemyślane pod kątem zakładanych efektów wynikających z potrzeb szkoły, a zwłaszcza potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 

  • szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

  • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Najważniejszym dokumentem obowiązującym całą społeczność szkolną jest statut. Określa on cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji, a także sposób organizacji szkoły m. in. :

 

  • szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

  • zasady współdziałania organów szkoły tj. dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców;

  • informacje o prawach i obowiązkach uczniów.

 

 

 

 

 

Statut

przedszkola

Statut szkoły

podstawowej

Statut Zespołu

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

ZPO

Raba

Niżna

Zespół Placówek Oświatowych 

w Rabie Niżnej,

Raba Niżna 162,

34-730 Mszana Dolna

e-mail: gimnazjum_raba@wp.pl
tel. 018/ 33 160 05

Sekretariat szkoły czynny

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 - 15.30.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now